Timeline Procesu Realizacji Usługi

Poniższy diagram da Ci wyobrażenie ile czasu może zająć proces rozpoczęcia docelowych działań marketingowych od momentu podpisania umowy. Zobacz też od jakich czynników zależy jego właściwa inicjacja oraz przebieg. Sporo w tym względzie zależy od Twojego zaangażowania, które szczególnie na początku naszej współpracy ma wymierny wpływ na efektywność prowadzonych projektów. W diagramie przyjęliśmy modelowe założenie, czyli że wszystko jest realizowane punktualnie, zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie Współpracy.
1 tydzień

Krok 1 ©Formuły - Audyt i Strategia Działań

Kluczowym elementem współpracy jest zawsze Harmonogram Kampanii, który opracowujemy na bazie pierwszego kroku ©Formuły 4 Kroki Do Celu. Na podstawie przeprowadzonego audytu w konkurencyjnym dla klienta środowisku definiujemy kluczowe obszary działania projektu, dobieramy narzędzia realizacji oraz środki wspomagające osiągniecie oczekiwań klienta. Harmonogram zawiera cele operacyjne oraz podział na konkretne obszary czasu, w jakich mają one szanse zostać osiągnięte. Przy Jednorazowej Kampanii maksymalny okres realizacji to 6 tygodni, przy Cyklu Kampanii okres realizacji to 3 miesiące dla maksymalnie 2 równocześnie promowanych obszarów działalności.
2 tydzień

Opracowanie Narzędzi Merytorycznych do Kampanii

Po zatwierdzeniu przez Ciebie Harmonogramu otrzymasz wykaz koniecznych do opracowania treści, na których dostarczenie będziesz miał min 5 dni. Po ich otrzymaniu opracujemy je redakcyjne, zgodnie z wytycznymi komunikacji do wybranej grupy docelowej, wskazówkami SEM oraz oprawą graficzną. Realizacja kampanii rozpocznie się w chwili ukończenia tego etapu a na jego realizację potrzebujemy minimum 3 dni robocze. Dlatego tak ważna jest współpraca z Tobą na tym etapie przygotowania kampanii.
3 tydzień

Krok 2 ©Formuły - Efektywny Plan Promocji Marki Eksperta

Wg wytycznych z zatwierdzonego Harmonogramu Realizacji Strategii określamy dokładnie jakie narzędzia posłużą nam do realizacji celów kampanii, czyli: w ramach której technologii marketing automation będziemy realizować komunikację, gdzie dokładnie będzie kierowany ruch, w jakim celu, jakie będą sposoby jego konwersji, czy potrzebny będzie dodatkowy budżet na zakup bazy lub kupienie ruchu, czy marka ma wszystkie potrzebne narzędzia do identyfikacji w sieci: strona www, wizytówka google, aktywny blog/content generator, jakie są realne możliwości eksperta w tworzeniu atrakcyjnego contentu, ect. Z uwzględnieniem pozyskanych wniosków budujemy Plan Promocji Marki, który zawiera listę działań koniecznych do wykonania, by osiągnąć założone cele. Budujemy też narzędzia adekwatne planowanych kampanii, które spełnią oczekiwania.
4 tydzień

Materiał Filmowy i Zdjęciowy

W zależności od tempa prac w realizowanym projekcie - ostatnim elementem przed puszczeniem kampanii jest nakręcenie i opracowanie graficzne potrzebnego materiału video do promocji usługi, Ciebie lub konkretnego wydarzenia. Zależnie o wyznaczonych celów kampanii - etap ten realizujemy w trybie 5 dni roboczych, gdzie jedyne czego od Ciebie oczekujemy to, byś się doskonale prezentował i znał na pamięć przygotowany dla Ciebie tekst i scenariusz. Teksty opracowujemy oczywiście na podstawie przesłanych przez Ciebie wcześniej treści. Przy zakupie pakietu Cykl Kampanii materiał video kręcimy 2 razy. Na początku i po pierwszych dwóch kampaniach.
5 - 7 tydzień

Realizacja Zaplanowanej (nych) Kampanii

Od 5 do 7 tygodnia włącznie realizujemy planowaną kampanię (Kampania Jednorazowa) lub pierwszą z maksymalnie czterech możliwych (Cykl 4 Kampanii). Ilość i czas trwania cykli mailingowych a co za tym idzie - długości kampanii - zależeć będzie od przyjętych wytycznych w Harmonogramie, który powstał na bazie wywiadu u konkurencji i diagnozie potrzeb rynkowych. Kampania może więc obejmować od 1 do 3 wysyłek mailingowych do przekazanej od klienta bazy (możliwa też baza zakupiona pod dany cel) z jednorazową konwersją, którą zrealizujemy w pierwszym lub ostatnim cyklu wysyłkowym. Może także realizować cykl kilku kampanii, opartych o różne narzędzia i adresowanych do różnych grup docelowych z kilkoma opcjami konwersji. Przy promocji usług, gdzie ich cena finalnie musi być ustalana w toku rozmowy z kancelarią bardziej sprawdzają się albo dłuższe cykle edukacyjne z konwersją np. po webinarze na wyspecjalizowany obszar usługi lub darmową konsultacje lub angażowanie zainteresowanych odwiedzających do pobierania materiałów i uczestniczenia w wydarzeniach. W taki sposób można wówczas promować markę do dwóch różnych obszarów działalności jednocześnie zyskując i nowych klientów i szansę na zwiększenie wartości prowadzonych projektów.
6-12 tydzień

Krok 3 ©Formuły - Konwersja

W przyjętym Harmonogramie nastąpi wskazanie kiedy i w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona konwersja. W ramach wykupionego pakietu możemy zrealizować obsługę tej konwersji niezależnie, czy jest to rozmowa telefoniczna z potencjalnym klientem po przeprowadzonym webinarze, czy też pierwsza konsultacja telefoniczna mająca zakończyć się podpisaniem umowy lub zlecenia. Z naszych doświadczeń wynika, że są elementy usług eksperta, które można w taki sposób wystandaryzować by ten pierwszy, najważniejszy kontakt mający po prostu zakończyć się zobowiązaniem do współpracy ze strony klienta był obsłużony przez doświadczonego sprzedawcę B2B lub B2C. Ale nie jest to konieczne. Część klientów decyduje się na samodzielny pierwszy kontakt z klientem, by móc lepiej doprecyzować swoje pierwotne założenia na temat potrzeb grupy docelowej i ewentualnie zmodyfikować cele kampanii, do czego dajemy możliwość w trakcie współpracy. W standardowej opcji - gdzie ostateczny kontakt z klientem realizuje Twoja kancelaria - w obejmującej 3 cykle mailingowe kampanii z konwersją na zapis na darmową konsultację z Tobą otrzymujesz od nas tzw "gorące leady" czyli listę chętnych z mailem i nr telefonu, którzy wypełnili dedykowany formularz i wyrazili nie tylko zgodę ale i chęć na kontakt z Twojej strony. Wówczas, już po tygodniu od daty startu kampanii możesz dzwonić do pierwszych potencjalnych chętnych sprawdzając, czy Twoje założenia są adekwatne do postawionych w kampanii celów i odpowiadać na potrzeby tych pierwszych klientów.Jeżeli usługa obejmuje obszar prawa lub biznesu, gdzie doskonale znasz swoją grupę docelową i z którego jesteś w stanie przygotować nam skrypt potrzebnych odpowiedzi i informacji merytorycznych - taką rozmowę przeprowadzić może nasz specjalista w imieniu Twojej kancelarii za określoną cenę 15% lub 10% wartości kontraktu, zgodnie z pakietem. Dla przykładu - z tzw "gorących" potrzeb - przy niewielkim budżecie dodatkowym ok 1000 zł netto na reklamę - jesteśmy w stanie wygenerować dla Ciebie co tydzień około 50 "gorących leadów" do dalszych negocjacji. Wówczas - zależnie od tego kto z nimi rozmawia w imieniu Twojej kancelarii - uzyskujesz konwersję ostateczną na poziomie od 1 do 3 a nawet 5 nowych klientów na tydzień. Konwersja naszego specjalisty zaczyna się średnio od 10% w górę, zależnie od ceny końcowej usługi i poziomu skomplikowania oferty.
od 6 tygodnia

Optymalizacja narzędzi oraz treści względem bieżących potrzeb kampanii

W ramach obu pakietów, po pierwszym tygodniu od rozpoczęcia kampanii rejestrujemy wyniki i wprowadzamy ulepszenia. Niekiedy optymalizacja wymusza na nas gruntowną zmianę pierwotnych założeń, opracowania nowych treści, wprowadzenia zmian w zbudowanych narzędziach. Jesteśmy na to gotowi i Ty także powinieneś, jeżeli zależy Ci aby wyniki naszej współpracy osiągnęły możliwe maksimum. Efekty konwersji - wg ustaleń z Harmonogramu - przekazywane są zazwyczaj po pierwszym tygodniu kampanii lub po jej zakończeniu.
Ostatni Tydzień

Spotkanie Podsumowujące

Otrzymujesz od nas pełen raport zrealizowanych elementów wraz z efektami, jakie udało nam się wypracować i osiągnąć. Raport kończy się również naszą propozycją do ewentualnych dalszych działań, które naszym zdaniem w najlepszy sposób zrealizuję oczekiwania Twojego biznesu. Raport przekazywany jest w formie pdfu i omawiany w trakcie spotkania on-line.

3 błędy popełniane przy realizacji kampanii, które decydują o jej sukcesie

Sprawdź jakie są najczęściej popełniane błędy, które juz na starcie blokują Twój sukces